/  Fatlum Nurja

Fatlum Nurja

FATLUM NURJA: Mbaruar studimet e Larta Master ne Inxhinieri Mekanike profili Industri.

  • Inxhinier i automatikes Hidraulike ne HEC Koman.
  • Drejtor ne HEC Vau Dejes.
  • Zv Kryetar Bashkie ne Bashkin Shkoder
  • Ekspert i decentralizimit dhe i Qeverisjes Vendore ne nje sere insitucionesh si: GTZ, USAID, WB, CoE, etj.
  • Keshilltar i Presidentit te Republikes per ceshtjet e qeverisjes vendore dhe ato te energjitikes.
  • Master ne Politika Publike dhe Zhvillim Ekonomik te Qendrueshem.
  • Phd ne Zhvillim Ekonomik (Tema e punimit: Ndikimi idecentralizimit Fiskal ne LED),
  • Aktualisht Expert i Larte per Qeverisjen Vendore ne Helvets/SDC

 

 

Website